På denne sida kan du finne ut kva som ligg til grunn for utviklinga i ferjeprisene på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal frå 2017. Vel den ferjestrekninga du er interessert i. Klikk deretter på eit av kulepunkta i oversikta og vel Les meir for å sjå kva som har påverka prisen.